Önálló etikai kódex alkotása

Megkezdődnek a munkálatok egy, a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexétől már eltérő etikai kódex létrehozására, amely jobban megfelel a filoterápia sajátságainak.