Mi a filoterápia?

A filoterápia fogalma

A filoterápia egy olyan életvezetési tanácsadás serdülők és felnőttek részére, amely a gondolkodási struktúra megváltoztatását célozza meg.

Gondolkodásmódunk alapjaiban határozza meg a mindennapi életünket: azt, hogy egy adott szituációban miként viselkedjünk, milyen érzelmek támadnak fel bennünk. (Ezért lehetséges például, hogy ami az egyik ember számára fenyegető stresszhelyzet, azt a másik érdekes kihívásként éli meg.) Ebből kifolyólag mindannyian az ellentmondás-mentességre törekszünk. Ezt különböző mértékben valósíthatjuk meg, noha a teljes összhang sosem elérhető. Az önmagunkkal való konfrontáció bizonytalanságot, zavart szül. A filoterápia célja a fogalmi ellentmondások feltárása, tisztázása, feloldása, s ezáltal a diszharmónia megszüntetése.

A filoterápia nem minősül pszichológiai szaktanácsadásnak.

A filoterápia, mint módszer

A filoterápia módszertani gyökerei egészen a Kr. e. 4. századig nyúlnak vissza. Az ókori Hellászban az ifjak nevelésének fontos részét képezték a filozofikus eszmék továbbadása. A filozófia ekkor még nem az elvont tanok „poros könyvtár-tudománya” volt, épp ellenkezőleg, mint „beszélgető-tudomány” jelent meg a hétköznapokban. Séta közben, egymással diskurálva törekedtek önmaguk és a világ mind pontosabb megértésére és az igazság keresésére. S épp ez a párbeszéd alkotja a filoterápia központi elemét. Eme jellegzetességénél fogva hasonlatosnak tűnhet két jól ismert területhez.

A pszichológiától az különíti el, hogy a klienssel, mint egyénnel vagyunk képesek foglalkozni. Nem egy „átlagos” ember tulajdonságaihoz viszonyítunk, tesztek kitöltése helyett a másik fél belső valóságának feltérképezése a cél. A pedagógiával közös vonása, hogy a gondolkodási készséget fejleszti, ezáltal a kliens a későbbiekben egyedül is sikerrel kezelheti konfliktusait. A filoterapeuta azonban nem ad utasításokat, hanem a dolgok továbbgondolására buzdít, hogy ezáltal az egyén megtalálhassa az önmaga számára legmegfelelőbb megoldási konstrukciót.

A filoterápia első sorban Platón, Szókratész, Descartes, Kant, Sarte, Heidegger, Wittgenstein, és kortárs filozófusok szellemi hagyatékára épül, és ezt ötvözi többek közt Frankl, Rogers, és a kognitív pszichológia eredményeivel.

A filoterápia menete – gyakorlati alkalmazás

Az időpont-egyeztetést követően (ld. Elérhetőségeink) sor kerül az első, ún. explikációs ülésre. A kötetlenebb beszélgetés során már megkezdődik a probléma felvázolása. Az együttműködés elengedhetetlen feltétele a kölcsönös szimpátia és bizalom érzése, így a kliens az ülés végén eldöntheti, hogy kívánja-e folytatni a terápiát. Amennyiben választása igenleges, megállapodás történik a további ülések menetéről. Ezen ülések a filoterápia alapvető hármas egységére épülnek.

  • 1. Tisztán és elkülönítetten való belátás. Bármilyen nehézséggel találjuk szembe magunkat, legelső lépésként át kell látnunk, hogy az adott helyzetnek milyen rész-összetevői vannak, és melyek az okozó tényezők. Amennyiben ez sikerrel megtörténik, alkalom nyílik a második lépcsőfok megtételére.
  • 2. Alternatívakeresés. Már tartalmazza a probléma megoldásának magját, és amennyiben szükséges, a „másként-gondolás” alapjait. Általában több lehetőséget vizsgálunk meg párhuzamosan, melyekből a kliensnek kell kiválasztania a hozzá leginkább illőt.
  • 3. Szemléletváltás. Egy kérdést azonban természetesen nem elég fejben, elméletben megoldani. A szemléletváltás folyamán segítjük a klienst abban, hogy az általa elhatározott megoldási módot véghez is vigye, azt a gyakorlatban megvalósítsa.

Ezen szakaszok pusztán elméleti keretként szolgálnak, az üléseknél egyként jelennek meg.

Az explikációs ülés díja 6000 Ft, a tovább ülések díjazása és gyakorisága megegyezés szerint történik. Az ülések időtartama: 50 perc.